Responsive image

วันที่ 27 ม.ค.66 คณะผู้บังคับบัญชา ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และทัพเรือภาคที่1 ร่วมพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทาน โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ณ ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาฯแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยแห้ง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 ม.ค.66 คณะผู้บังคับบัญชา ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และทัพเรือภาคที่1 ร่วมพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทาน โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ณ ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาฯแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยแห้ง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่1 ได้ร่วมกับ องค์กรภาคประมง จังหวัดต่างๆประกอบด้วย จว.ระยอง จว.จันทบุรี จว.ตราด จว.ชลบุรี จว.สมุทรปราการ จว.สมุทรสาคร จว.สมุทรสงคราม จว.เพชรบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ จว.ชุมพร องค์การสะพานปลา บริษัท ห้างร้าน ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และ อาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ๆ อาทิเช่น ปลากระป๋อง กะปิ เกลือ และน้ำปลา เพื่อสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริฯ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ดังกล่าว….