Responsive image

วันที่ 18 พ.ค.65 เวลา 09.00 น.  พลเรือตรีชำนาญ พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และ นาวาเอกกิตติพงษ์ พุ่มสร้าง รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่ทางทัพเรือภาคที่ 1 ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วันที่ 18 พ.ค.65 เวลา 09.00 น.  พลเรือตรีชำนาญ พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และ นาวาเอกกิตติพงษ์ พุ่มสร้าง รองผู้อำนวยการ
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่ทางทัพเรือภาคที่ 1 ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่มีต่อประเทศชาติ กองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป เนื่องในวันอาภากร 19 พ.ค.65 ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร