Responsive image

ศรชล.ภาค 1 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่ ประชุมการจัดระเบียบเรือประมงของกลางบริเวณอ่าวสัตหีบ หน้าโรงพยาบาลอาภากร ฐานทัพเรือสัตหีบ

วันนี้ 23 มิ.ย.2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม อาคาร ศรชล.ภาค 1 พลเรือตรี ปพน หาญไพบูลย์ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1 เป็นผู้แทน พลเรือโท โกวิท อินทร์ พรหม ผอ.ศรชล.ภาค 1 เชิญหน่วยงานราชการในพื้นที่ อ.สัตหีบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อำเภอสัตหีบ สถานีตำรวจสัตหีบ ตำรวจน้ำสัตหีบ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ชลบุรี สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ประมงอำเภอสัตหีบ ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 ผู้แทนจากฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้แทนจากกรมสรรพาวุธทหารเรือ และผู้แทนจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมประชุมพิจารณาการจัดระเบียบเรือประมงของกลางบริเวณอ่าวสัตหีบ ที่หน้าโรงพยาบาลอาภากรฯ (ที่คดีสิ้นสุดแล้ว) ที่ติดอยู่บนชายหาดและที่จมอยู่ในทะเล
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่อ่าวสัตหีบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและยั่งยืนต่อไป