Responsive image

รองเลขาธิการ ศรชล.และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนเรือบัญชีกำลัง ศรชล.ภาค 1

วันที่ 15 มิ.ย.2564 ที่ท่าเรือเกาะลอย อ.ศรีราชา เวลา 09.30 น. รองเลขาธิการ ศรชล.และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนเรือบัญชีกำลัง ศรชล.ภาค 1 ที่เรือตำรวจน้ำ หมายเลข รน.631 โดยมี พลเรือตรี ปพน หาญไพบูลย์ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1 รอง ผอ.ศรชล.จว.ชลบุรี ผบ.มว.เรือ ศรชล.ภาค 1 ผกก.5 บก.รน. ผบ.เรือ รน.631 ให้การต้อนรับ มีหัวข้อการฝึกฯ ได้แก่ การตรวจค้นเรือในสถานการณ์ COVID-19 การป้องกันความเสียหาย การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
***ในเวลา 11.00 น. รองเลขาธิการ ศรชล.และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนเรือบัญชีกำลัง ศรชล.ภาค 1 ที่เรือเจ้าท่า หมายเลข จท.803 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1 ผบ.มว.เรือ ศรชล.ภาค 1 ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล กรมเจ้าท่า ผบ.เรือ จท.803 ให้การต้อนรับ มีหัวข้อการฝึกฯ ได้แก่ การตรวจค้นเรือในสถานการณ์ COVID-19 และการป้องกันความเสียหาย