เรือโทธงชัย จำปาศรี

19 พฤศจิกายน 2021

เรือโทธงชัย จำปาศรี

4 พฤศจิกายน 2021

พลเรือตรี ชำนาญ พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ร่วมกับ นาวาเอก อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระยอง นาวาเอก ทวีทรัพย์ เรืองผึ้ง หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น กับ นายสันติภาพ สำราญรัตน์ เจ้าของเรือประมงอนันตศักดิ์ และลูกเรือที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรือพลิกคว่ำและอับปาง

วันที่ 1 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. พลเรือตรี ชำนาญ พวงเพชร ผ […]

เรือโทธงชัย จำปาศรี

4 พฤศจิกายน 2021

เรือโทธงชัย จำปาศรี

31 ตุลาคม 2021

เรือโทธงชัย จำปาศรี

29 ตุลาคม 2021

เรือโทธงชัย จำปาศรี

27 ตุลาคม 2021

เรือโทธงชัย จำปาศรี

27 ตุลาคม 2021

เรือโทธงชัย จำปาศรี

27 ตุลาคม 2021

เรือโทธงชัย จำปาศรี

27 ตุลาคม 2021
1 2 4
สายด่วน ศรชล.ภาค 1