Responsive image

ข่าวสาร/กิจกรรม

19 ธ.ค. 2565

วันที่ 19 ธ.ค.65 เวลา 09.19 น. รองผู้อำนวยการสำนักงาน ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ อาคารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 ...อ่านต่อ

16 ธ.ค. 2565

วันที่ 16 ธ.ค.65 เวลา 14.45 น. ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 เทศบาลตำบลบางเสร่ และ พี่ น้อง ประชาชนในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร ...อ่านต่อ

16 ธ.ค. 2565

วันที่ 16 ธ.ค.65 เวลา 13.30 น. พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ...อ่านต่อ

08 ธ.ค. 2565

วันที่ 8 ธ.ค.65 เวลา 09.15 น. พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1) เป็นประธานในการเปิดการอบรมปฐมนิเทศกำลังพล ศรชล.ภาค 1 ณ โรงแรม เดอะ ไซมีส พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการกับศรชล.ภาค ๑ ในวาระ ต.ค.๖๕ ...อ่านต่อ

02 ธ.ค. 2565

วันที่ 2 ธ.ค.65 นาวาเอกธรรมนูญ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (รอง ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1) ผู้แทน ศรชล.ภาค 1 พร้อมด้วยบุคลากร ศรชล.ภาค 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ...อ่านต่อ