Responsive image

ข่าวสาร/กิจกรรม

27 ก.พ. 2565

วันที่ 22 ธ.ค.64 เวลา 11.00 น. พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1(ผบ.ทรภ.1)/ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1(ผอ.ศรชล.ภาค 1) พร้อมคณะเข้าพบ นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม(ผอ.ศรชล.จว.สส.) ...อ่านต่อ

27 ก.พ. 2565

ศรชล.ภาค 1 บูรณาการร่วมกับ ทรภ.1 ให้การสนับสนุนการเปิดประตูระเบียงเศรษฐกิจ “ภาคตะวันออก” สู่ “ภาคใต้” ดูแลความปลอดภัยเส้นทางขนส่งทางทะเล ตอบสนองนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล ...อ่านต่อ

27 ก.พ. 2565

พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะ เข้าพบ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดระยอง/ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อหารือข้อราชการ และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ...อ่านต่อ

27 ก.พ. 2565

พลเรือตรี ชำนาญ พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ร่วมกับ นาวาเอก อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระยอง นาวาเอก ทวีทรัพย์ เรืองผึ้ง หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น กับ นายสันติภาพ สำราญรัตน์ เจ้าของเรือประมงอนันตศักดิ์ และลูกเรือที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรือพลิกคว่ำและอับปาง ...อ่านต่อ

27 ก.พ. 2565

พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกิจกรรมเปลี่ยนธงประจำพระตำหนักเสด็จในกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ...อ่านต่อ