Responsive image

ข่าวสาร/กิจกรรม

27 ก.พ. 2565

ศรชล.ภาค 1 บูรณาการ ศรชล.จว.ประจวบคิรีขันธ์ ศรชล.จว.เพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือลูกเรือประมงอับปางกลางทะเล รอด 5 เสียชีวิต 4 ...อ่านต่อ

27 ก.พ. 2565

ศรชล.ภาค 1 จัดอบรมบรรยายเทคนิคการทำกิจกรรม 5 ส ...อ่านต่อ