Responsive image

ข่าวสาร/กิจกรรม

27 ก.พ. 2565

ศรชล.ภาค 1 ร่วมด้วยช่วยกัน ทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day สถานที่ทำงาน ...อ่านต่อ

27 ก.พ. 2565

ศรชล.ภาค 1 ลงพื้นที่ จังหวัดชุมพร แจกแบบสอบถามสร้างกิจกรรมตระหนักรู้ ในงานวันสถาปนา ไทยอาสาป้องกันชาติ 4 มีนาคม ณ เรือหลวงชุมพร ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จว.ชุมพร ...อ่านต่อ

27 ก.พ. 2565

ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1 เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในศรชล.จังหวัดชลบุรี เรื่องการแก้ไขปัญหากรณีการทำประมงคราดหอยในพื้นที่ ...อ่านต่อ

27 ก.พ. 2565

ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1 ลงพื้นที่ ศรชล.จว.เพชรบุรี รับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง การปฏิบัติงานของหน่วย ...อ่านต่อ

27 ก.พ. 2565

ผอ.ศรชล.ภาค 1 เข้าหารือข้อราชการกับ ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้านความมั่นคงทางทะเล ...อ่านต่อ