Responsive image

ข่าวสาร/กิจกรรม

27 ก.พ. 2565

วันที่ 22 ธ.ค.64 เวลา 10.15 น. นาวาเอก เอกภาพ สายโสภา รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสมุทรสาคร เดินทางให้การต้อนรับ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 (ทรภ.1) ...อ่านต่อ

27 ก.พ. 2565

วันที่ 22 ธ.ค.64 เวลา 11.00 น. พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1(ผบ.ทรภ.1)/ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1(ผอ.ศรชล.ภาค 1) พร้อมคณะเข้าพบ นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม(ผอ.ศรชล.จว.สส.) ...อ่านต่อ

27 ก.พ. 2565

ศรชล.ภาค 1 บูรณาการร่วมกับ ทรภ.1 ให้การสนับสนุนการเปิดประตูระเบียงเศรษฐกิจ “ภาคตะวันออก” สู่ “ภาคใต้” ดูแลความปลอดภัยเส้นทางขนส่งทางทะเล ตอบสนองนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล ...อ่านต่อ

27 ก.พ. 2565

พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะ เข้าพบ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดระยอง/ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อหารือข้อราชการ และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ...อ่านต่อ

27 ก.พ. 2565

พลเรือตรี ชำนาญ พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ร่วมกับ นาวาเอก อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระยอง นาวาเอก ทวีทรัพย์ เรืองผึ้ง หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น กับ นายสันติภาพ สำราญรัตน์ เจ้าของเรือประมงอนันตศักดิ์ และลูกเรือที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรือพลิกคว่ำและอับปาง ...อ่านต่อ