Responsive image

ข่าวสาร/กิจกรรม

05 ก.ค. 2565

วันที่ 4 ก.ค.65 เวลา 09.00 น.  พลเรือตรี ชำนาญ  พวงเพชร  ผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลภาค 1 ได้เข้าพบ นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดระยอง เพื่อขอบคุณ ตามที่จังหวัดระยอง ได้ให้การสนับสนุนการฝึก ทร.65 ระหว่างวันที่ 15 - 16 พ.ค.65 ...อ่านต่อ

02 ก.ค. 2565

วันที่ 1 ก.ค.65 เวลา 08.30 น. – 11.45 น. รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และ ผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ตรวจเยี่ยมการทดลองเรือไฟเบอร์กลาส คัททามารัน ขนาด 55 ฟุต ที่ได้รับเข้ามาประจำหน่วยงาน ณ บริเวณพื้นที่ อ่าวสัตหีบ - ก.ขาม 65 ...อ่านต่อ

02 ก.ค. 2565

วันที่ 11 พ.ค.65 เวลา 09.00 น. พล.ร.ท.พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1) พร้อมด้วย พล.ร.ต.สมพงษ์ ศรอากาศ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1 และ พล.ร.ต.ชำนาญ พวงเพชร ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี ...อ่านต่อ

26 พ.ค. 2565

วันที่ 25 พ.ค.65 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 เป็นประธานการประชุมการบูรณาการ การฝึกของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร่วมกับการฝึกกองทัพเรือ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ...อ่านต่อ

18 พ.ค. 2565

วันที่ 18 พ.ค.65 เวลา 09.00 น.  พลเรือตรีชำนาญ พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และ นาวาเอกกิตติพงษ์ พุ่มสร้าง รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่ทางทัพเรือภาคที่ 1 ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ...อ่านต่อ