Responsive image

ข่าวสาร/กิจกรรม

02 ส.ค. 2565

วันที่ 1 ส.ค.65 ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และภริยาพร้อมด้วยข้าราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี ...อ่านต่อ

28 ก.ค. 2565

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 และหน่วยงานในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ...อ่านต่อ

20 ก.ค. 2565

วันที่ 18 ก.ค. 65  เวลา 09.00 – 15.30 น. พลเรือตรีชำนาญ พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1  เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “เสวนาเหลียวหน้าแลหลังทางออกวิกฤตการค้ามนุษย์ประเทศไทย” ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ...อ่านต่อ

05 ก.ค. 2565

วันที่ 5 ก.ค.65  ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และภริยาพร้อมด้วยข้าราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี  ...อ่านต่อ

05 ก.ค. 2565

วันที่ 4 ก.ค.65 เวลา 09.00 น.  พลเรือตรี ชำนาญ  พวงเพชร  ผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลภาค 1 ได้เข้าพบ นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดระยอง เพื่อขอบคุณ ตามที่จังหวัดระยอง ได้ให้การสนับสนุนการฝึก ทร.65 ระหว่างวันที่ 15 - 16 พ.ค.65 ...อ่านต่อ