เรือโทธงชัย จำปาศรี

14 มกราคม 2022

เรือโทธงชัย จำปาศรี

5 มกราคม 2022

เรือโทธงชัย จำปาศรี

23 ธันวาคม 2021

เรือโทธงชัย จำปาศรี

23 ธันวาคม 2021

เรือโทธงชัย จำปาศรี

19 พฤศจิกายน 2021

เรือโทธงชัย จำปาศรี

4 พฤศจิกายน 2021

พลเรือตรี ชำนาญ พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ร่วมกับ นาวาเอก อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระยอง นาวาเอก ทวีทรัพย์ เรืองผึ้ง หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น กับ นายสันติภาพ สำราญรัตน์ เจ้าของเรือประมงอนันตศักดิ์ และลูกเรือที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรือพลิกคว่ำและอับปาง

วันที่ 1 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. พลเรือตรี ชำนาญ พวงเพชร ผ […]

เรือโทธงชัย จำปาศรี

4 พฤศจิกายน 2021

เรือโทธงชัย จำปาศรี

31 ตุลาคม 2021

เรือโทธงชัย จำปาศรี

29 ตุลาคม 2021

เรือโทธงชัย จำปาศรี

27 ตุลาคม 2021
1 2 5
สายด่วน ศรชล.ภาค 1