ในวันที่ 13 ม.ค.65 เวลา 0900-1400 พลเรือตรีชำนาญ พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค1 ผู้แทนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เข้าร่วมประชุม การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่1/2565 ของสมาคมประมงแห่งประเทศไทย

ในวันที่ 13 ม.ค.65 เวลา 0900-1400 พลเรือตรีชำนาญ พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค1 ผู้แทนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เข้าร่วมประชุม การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่1/2565 ของสมาคมประมงแห่งประเทศไทย ณ ห้องโชติกา ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรัล เพลส อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นาวาเอก เอกภาพ สายโสภา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ให้การรับรองผู้บังคับบัญชา และเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้
ในการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่1/2565 ของสมาคมประมงแห่งประเทศไทยในครั้งนี้เป็นการประชุมเกี่ยวกับความเดือดร้อนของชาวประมงที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข มี พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมงและ นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

สายด่วน ศรชล.ภาค 1