ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ (ศรชล.จังหวัดชลบุรี) โดย น.อ.ณัฐวุฒิ งามวงศ์วาน รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดชลบุรี และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (ศคท.) จว.ชลบุรี ได้รับแจ้งว่าลูกเรือศิริสมพงษ์ 9 จำนวน 2 คน สูญหายจากถูกคลื่นลมพายุฝนซัดจมทะเล ระยะประมาณ 1 ไมล์ จากเกาะกลึงบาดาล (หมู่เกาะไผ่) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ (ศรชล.จังหวัดชลบุรี) โดย น.อ.ณัฐวุฒิ งามวงศ์วาน รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดชลบุรี และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (ศคท.) จว.ชลบุรี ได้รับแจ้งว่าลูกเรือศิริสมพงษ์ 9 จำนวน 2 คน สูญหายจากถูกคลื่นลมพายุฝนซัดจมทะเล ระยะประมาณ 1 ไมล์ จากเกาะกลึงบาดาล (หมู่เกาะไผ่) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 6 พ.ค.64 หลังรับแจ้ง พล.ร.ท.โกวิท อินทร์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และผู้บัญชาการทัพเรือภาค 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1) ได้ประสานและสั่งการให้ ศรชล./ศคท.ชลบุรี,ศยก.ศรชล.ภาค 1, ตำรวจน้ำศรีราชา,ศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เขตท่าเรือศรีราชา (สจร.ศรีราชา VTS), หน่วยปราบปรามประมงทะเลชลบุรี (อ่างศิลา) ประสานและกระจายข่าวให้กลุ่มผู้ประกอบการประมงรับทราบ เพื่อช่วยค้นหาและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

สายด่วน ศรชล.ภาค 1