ศรชล.ภาค 1 เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือแนวทางแก้ไขปัญหาให้ประมงพื้นบ้าน ที่รับผลกระทบต่อโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

2 มิ.ย.2564 เวลา 09.30 น. ศรชล.ภาค 1 โดย ศรชล.จว.ระยอง และ ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.ระยอง เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โดยมี พลเรือตรี ปพน
หาญไพบูลย์ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1 เป็นผู้แทน พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผอ.ศรชล.ภาค 1 มาเป็นประธาน ผู้การประชุม ฯ ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการจาก ศรชล.ภาค 1 ศรชล.จว.ระยอง ศคท.จว.ระยอง เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง ด่านตรวจประมงระยอง และ สทร.มาบตาพุด ณ ห้องประชุม สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สายด่วน ศรชล.ภาค 1