ศรชล.ภาค 1 ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จัดพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครรักษ์ทะเลไทย ศรชล.ภาค 1 “กิจกรรมเก็บกู้ซากเรือของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว”

วันนี้ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จัดพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครรักษ์ทะเลไทย “ภายใต้กิจกรรมเก็บกู้ซากเรือของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว” โดยมี พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย พลเรือตรี ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวฯ ซึ่งมี พลเรือตรี ปพน หายไพบูลย์ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1 ในฐานะประธานคณะทำงานเป้นผุ้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
***นอกจากนี้มีผู้แทนหน่วยราชการในจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 นาวาเอก ณัฐวุฒิ งามวงศ์วาน รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดชลบุรี พ.ต.ท.ฉัตรธีรพล แทนสง่า สว.ส.รน.3 กก.5 บก.รน. พ.ต.ท.ชนะทัต นวคุณรังสี รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ นายอนุสรณ์ ไชยตะมาศ ประมงอำเภอสัตหีบ และ นางอ้อย ปลีเจริญ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ
***ผอ.ศรชล.ภาค 1 กล่าวว่า การจัดโครงการอาสาสมัครรักษ์ทะเลไทย ศรชล.ภาค 1 ในวันนี้นับเป็นการเริ่มต้น พลังของเครือข่ายประชาชน ภายในชุมชนมีการบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมในชุมชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทีสวยงามอีกที่หนึ่งของอำเภอสัตหีบ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรมนี้ จะได้นำซากเรือประมงของกลางที่มีอยู่จำนวนมาก และขยะตามหน้าหาด มาดำเนินการทำลาย และจะทำให้ทะเลอ่าวสัตหีบบริเวณหน้าโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. แห่งนี้กลับมามีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ได้แก่ สัตว์น้ำ และหญ้าทะเลเกิดความสวยงามของทัศนียภาพอ่าวสัตหีบ และหลังจากนี้ต่อไปจะมีการจัดระเบียบ ที่จอดเรือให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ไม่ทำให้กีดขวางและเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ และส่งผลกระทบด้านความมั่นคง ต่อพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งเป็นเขตปลอดภัยในราชการทหาร อีกทั้ง โครงการอาสาสมัครรักษ์ทะเลไทย ศรชล.ภาค 1 กิจกรรมรื้อถอนและทำลายซากเรือของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว) ยังช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ถึงความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่สัตหีบ ในการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทัพยากรของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเชื่อมประสานกันเป็นความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายอย่างยั่งยืนต่อไป

สายด่วน ศรชล.ภาค 1