ศรชล.ภาค 1 ร่วมกับฐานทัพเรือสัตหีบ เก็บกู้สุสานเรือหน้าโรงพยาบาลอาภากรณ์เกียรติวงศ์ เพื่อความสวยงามของอ่าวสัตหีบ

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) ร่วมกับฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยกำลังพลจากฐานทัพเรือสัตหีบ เจ้าหน้าที่จาก ศรชล.ภาค 1 บูรณาการร่วมกัน เก็บกู้ซากเรือบริเวณอ่าวสัตหีบในเขตฐานทัพเรือสัตหีบ โดยนำเครื่องมือรื้อซากเรือที่ผิดกฎหมายและคดีถึงที่สุดแล้ว เพื่อเป็นการจัดระเบียบอ่าวสัตหีบให้มีทัศนียภาพสวยงาม น่ามอง และสร้างความประทับใจให้แก่นักเที่ยวที่มาเยือนสัตหีบ
****เวลา 13.00 น. พลเรือตรี ปพน หาญไพบูลย์ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1 ในฐานะประธานคณะทำงานการจัดระเบียบอ่าวสัตหีบ เป็นผู้แทน พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการเก็บกู้ซากเรือ เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งได้กำชับแก่เจ้าหน้าที่ทุกนายให้สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และให้ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และตามคำสั่งของ ศบค.จังหวัดชลบุรี
****การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1 ที่ต้องการจัดระเบียบการจอดเรือในพื้นที่อ่าวสัตหีบ (Harbor control) ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และสะดวกต่อการเดินเรือในพื้นที่ การจอดเรือและซากเรือดังกล่าวยังกีดขวางและเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของฐานทัพเรือสัตหีบ และทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งเป็นเขตปลอดภัยทางทหาร

สายด่วน ศรชล.ภาค 1