ศรชล.ภาค 1 รุกเข้มตระหนักรู้ สร้างเครือข่ายนักศึกษาในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.15 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผอ.ศรชล.จังหวัดชุมพร/ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่นักศึกษา ชาวประมง และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร ในความสำคัญของการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สิทธิปไตย เขตอำนาจ และสิทธิในการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรในเขตพื้นที่ทางทะเลพื้นที่ต่าง ๆ และการแจ้งข้อมูลข่าวทางทะเล อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว รอง ผบ.ทรภ.3 อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (ผบ.นสร.) และเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำหน่วยปฏิบัติการออกปราบโจรสลัดโซมาเลีย ตลอดจนเป็นหนึ่งในวีรบุรุษของปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย

สายด่วน ศรชล.ภาค 1