ศรชล.ภาค 1 บูรณาการร่วมกับ ทรภ.1 ให้การสนับสนุนการเปิดประตูระเบียงเศรษฐกิจ “ภาคตะวันออก” สู่ “ภาคใต้” ดูแลความปลอดภัยเส้นทางขนส่งทางทะเล ตอบสนองนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล

ศรชล.ภาค 1 บูรณาการร่วมกับ ทรภ.1 ให้การสนับสนุนการเปิดประตูระเบียงเศรษฐกิจ “ภาคตะวันออก” สู่ “ภาคใต้” ดูแลความปลอดภัยเส้นทางขนส่งทางทะเล ตอบสนองนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลกำหนดให้เปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พ.ย.64 ที่ผ่านมา โดยอยู่บนพื้นฐานของมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูประเทศ และฟื้นฟูเศรษฐกิจ มีการคาดหวังว่าจะเป็นการสร้างแรงขับเคลื่อนของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศให้มีทิศทางที่ดีขึ้น หลังจากการผ่อนคลายล็อกดาวน์

วันที่ 15 พ.ย.64 เวลา 16.00 น. พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1)/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1(ผบ.ทรภ.1) พร้อมด้วย พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1) เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมของห้องควบคุมการจราจรทางน้ำ ณ อาคารพักผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ (Ferry Terminal) อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ก่อนที่จะส่งเรือ The Blue Dolphin ออกเดินเรือเป็นวันแรก ซึ่งเรือดังกล่าวเป็นเรือเฟอร์รี่ ให้บริการเดินเรือกลุ่มธุรกิจขนส่ง และการท่องเที่ยว เส้นทาง ไป – กลับจาก จว.ชลบุรี (สัตหีบ) ถึง จว.สงขลา (เมืองสงขลา) เป็นการเปิดประตูระเบียงเศรษฐกิจ “ภาคตะวันออก” สู่ “ภาคใต้” วันนี้มีกำหนดเดินทางออกจาก ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เวลา 17.00 น. และจะเดินทางถึง ท่าเรือน้ำลึกสงขลา ในวันที่ 16 พ.ย.64 เวลา 12.00 น. (รวมระยะเวลาเดินเรือ 18 – 20 ชั่วโมง) ศูนย์ปฏิบัติการ ศรชล.ภาค 1 และ โดยศูนย์ปฏิบัติการ ทรภ.1 จะดำเนินการพล็อตติดตามเป้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง
***สำหรับ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) และ ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลความมั่นคง และความปลอดภัย ของเส้นทางการเดินเรือในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนตั้งแต่ จว.ตราด ถึง จว.ชุมพร ด้วยการบูรณาการใช้กำลังทางเรือ และอากาศยาน ร่วมกันลาดตระเวนดูแลความเรียบร้อย และคอยให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรในทะเล ให้เกิดความปลอดภัย โดยจะดำรงความพร้อมให้การช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉินในทะเลได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งประสานงานร่วมกับ ทัพเรือภาคที่ 2 (ทรภ.2) และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 (ศรชล.ภาค 2) ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบทางทะเลในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง ให้เกิดความต่อเนื่องในด้านการรักษาความปลอดภัยในเส้นทางการเดินเรือ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในการเดินเรือ และการขนส่งได้อย่างปลอดภัย เป็นการสนับสนุนนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล เพื่อช่วยในการฟื้นฟูประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสร้างแรงขับเคลื่อนของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศให้มีทิศทางที่ดีขึ้น ทางด้านของ คุณ พงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทได้ดำเนินการทดลองการเดินเรือของเรือ The Blue Dolphin มีการทดสอบระบบความปลอดภัย ผ่านมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รวมถึงได้ผ่านการตรวจเรือตามมาตรฐานของกรมเจ้าท่า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ ตั้งแต่เดือน เม.ย.64 แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และมาตรการควบคุมเข้มงวด ส่งผลให้ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ จึงมีความจำเป็นต้องชะลอการเปิดให้บริการออกไปก่อน ซึ่งในวันนี้ (15 พ.ย.64) เป็นวันแรกของการเปิดให้บริการกลุ่มธุรกิจขนส่ง และการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวให้กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง
***ในการนี้กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จำกัด ได้กล่าวขอบคุณกองทัพเรือ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินเรือ โดยมีการจัดเรือ และอากาศยานช่วยดูแลความเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในเส้นทางการเดินเรือ ทำให้ผู้ประกอบการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในเดินทาง และการขนส่งทางทะเล อีกทั้งยังได้ให้ข้อมูลว่าสำหรับการเปิดให้บริการตามปกตินั้น เรือ The Blue Dolphin จะออกเรือจากท่าเรือต้นทางเวลา 14.00 น. และจะถึงท่าเรือปลายทางเวลา 10.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินเรือ และจองตั๋วโดยสารได้ที่ facebook เพจ The Seahorse ferry หากเกิดเหตุฉุกเฉินในทะเล สามารถติดต่อศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 38439 309 หรือ โทร. 09 5862 0506 และสามารถติดต่อ ทัพเรือภาคที่ 1 ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3843 8008 /สายด่วน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ 1696 หรือ ติดต่อชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ 1 หมายเลขโทรศัพท์ 09 2758 5977 ทางวิทยุมดดำ Super Star ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz ทางวิทยุย่าน HF ความถี่ 8249 KHz วิทยุย่าน VHF Maritime Band ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz ตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน ศรชล.ภาค 1