ศรชล.ภาค 1 ดำเนินการสอบบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศรชล.ภาค 1 ประจำปี งป.64

ใน 23 มี.ค.64 ระหว่างเวลา 09.00 น.- 12.00 น. ศรชล.ภาค 1 ดำเนินการสอบบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศรชล.ภาค 1 ประจำปี งป.64 จำนวน 8 อัตรา ณ อาคารเรียนรวม กศษ. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. (สอบภาคทฤษฎี) โดยมี พล.ร.ต.สมพงษ์ ศรอากาศ ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1/รองประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรฯ มาตรวจเยี่ยมการสอบฯ ซึ่งการสอบภาคทฤษฎีมีผู้มีสิทธ์สอบจำนวน 87 นาย มาเข้าสอบจำนวน 84 นาย โดย ศรชล.ภาค 1 ได้ดำเนินการตามแนวทางของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรฯ พ.ศ.2561 และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด รวมถึงดำเนินการตามนโยบาย ผอ.ศรชล.ภาค 1 ในเรื่องการป้องกันการทุจริต ความโปร่งใส และ ยุติธรรม ทุกประการ

สายด่วน ศรชล.ภาค 1