ศรชล.จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ชลบุรี จัดกิจกรรรมเก็บขยะ เนื่องในวันทะเลโลก World Oceans Day กิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ ชายหาดบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

(วันนี้) 9 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผอ.ศรชล.ภาค 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเก็บขยะเนื่องในวันทะเลโลก “World Oceans Day กิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม” โดยมี นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และมี รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1 ผอ.สำนักฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค 1 รอง ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. รอง ผบ.ศฝ.สอ.รฝ. และปลัดเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนจ่าทหารเรือ จาก รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. กลุ่มประมงตำบลบางเสร่ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ผู้นำชุมชน และกำลังพลจาก ศรชล.ภาค 1 ร่วมกิจกรรมประมาณ 130 คน

สายด่วน ศรชล.ภาค 1