วันที่ 22 ธ.ค.64 เวลา 10.15 น. นาวาเอก เอกภาพ สายโสภา รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสมุทรสาคร เดินทางให้การต้อนรับ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 (ทรภ.1)

วันที่ 22 ธ.ค.64 เวลา 10.15 น. นาวาเอก เอกภาพ สายโสภา รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสมุทรสาคร เดินทางให้การต้อนรับ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 (ทรภ.1) ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1(ศรชล.ภาค1) และคณะฯ ร่วมบรรยายสรุปการปฎิบัติของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสมุทรสาคร และ ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดสมุทรสาคร
ณ สำนักงานศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดสมุทรสงคราม

เวลา13.50-14.20 น. นาย ณรงค์ รักร้อย ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสมุทรสาคร/ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร , นาวาเอก เอกภาพ สายโสภา รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสมุทรสาคร และ กำลังพลในสังกัด ให้การรับรอง พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1
และคณะฯ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสมุทรสาคร และร่วมหารือข้อราชการกับผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสมุทรสาคร/ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาทางทะเลในพื้นที่ ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5

เวลา14.20-14.35 น. นาย ณรงค์ รักร้อย ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสมุทรสาคร/ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะพลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1/
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1
ตรวจเยี่ยมสำนักงาน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสมุทรสาคร (ส่วนหน้า) ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค1 กรุณาลงนามในสมุดเยี่ยม พร้อมถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก

เวลา 14.40-15.20 น. พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1/ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1 และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม อาคารศูนย์บริการประมงแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ซึ่งเป็นอาคารต้นแบบในการบริหารจัดการด้านบริการประมงแบบเบ็ดเสร็จแห่งแรกในประเทศไทย

สายด่วน ศรชล.ภาค 1