พล.ร.ต.สมพงษ์ ศรอากาศ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 26 ต.ค.64 เวลา 13.00 น.- 16.00 น. พล.ร.ต.สมพงษ์ ศรอากาศ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 พล.ร.ต.ชำนาญ พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค 1 และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล

สายด่วน ศรชล.ภาค 1