พล.ร.ต.สมพงษ์ ศรอากาศ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 27 ต.ค.64 เวลา 09.00 น.- 10.00 น. พล.ร.ต.สมพงษ์ ศรอากาศ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล

สายด่วน ศรชล.ภาค 1