พล.ร.ต.ปพน หาญไพบูลย์ รอง ผอ.ศรชล.ภาค ๑ นำกำลังพล ศรชล.ภาค ๑ เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ ๑ ที่โรงพยาบาล กม.๑๐ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

พล.ร.ต.ปพน หาญไพบูลย์ รอง ผอ.ศรชล.ภาค ๑ นำกำลังพล ศรชล.ภาค ๑ เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ ๑ ที่โรงพยาบาล กม.๑๐ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ทั้งนี้กำลังพลของ ศรชล.ภาค ๑ ซึ่งเป็นหน่วยที่ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ และเข้าตรวจเรือหน้าท่าในจังหวัด ต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.ภาค ๑ จำนวน ๑๑ จังหวัดชายทะเล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ ศรชล.ภาค ๑ ที่ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองลูกเรือตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) มีความมั่นใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อวัคซีนที่ฉีดอีกด้วย

สายด่วน ศรชล.ภาค 1