พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกิจกรรมเปลี่ยนธงประจำพระตำหนักเสด็จในกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์

วันที่ 30 ต.ค.64 เวลา 09.30 น. พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 พร้อมด้วย พลเรือตรี ชำนาญ พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และ นาวาเอก กิตติพงษ์ พุ่มสร้าง รองผู้อำนวยการศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดชุมพร ให้การรับรอง พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกิจกรรมเปลี่ยนธงประจำพระตำหนักเสด็จในกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วม กิจกรรมดังกล่าว ณ พระตำหนักเสด็จในกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ หมู่ 6 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จังหวัดชุมพร หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม เวลา 10.15 น. ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1 ลงพื้นที่บริเวณข้าง พระตำหนักเสด็จในกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ สำรวจโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง ที่กำลังมีการก่อสร้าง โดยมีความคืบหน้าของโครงการไปแล้วกว่า 30 % และก่อนหน้านี้ได้มีกลุ่มผู้มีวัตถุประสงค์ต้องการอนุรักษ์พื้นที่บริเวณหาดทรายไว้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งในพื้นที่จังหวัดชุมพร และนอกพื้นที่ เรียกร้องให้ชะลอโครงการเพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้ง ในการนี้ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วยคณะ นายสมพร ปัจฉิมเพช็ร รอง ผวจ.จว.ชพ. รักษาราชการแทน ผวจ.จว.ชพ. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง ความคิดเห็น พร้อมตอบคำถาม จากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง และ กลุ่มผู้เห็นควรให้ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการ พร้อมตอบคำถามให้กับผู้เข้าร่วมรับฟัง

สายด่วน ศรชล.ภาค 1