พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะ เข้าหารือข้อราชการกับ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 28 ต.ค.64 เวลา 13.00 น.- 15.00 น. พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะ เข้าหารือข้อราชการกับ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมหว้ากอ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในประเด็นปัญหาทางทะเลของจังหวัด และรับทราบข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานร่วมกัน

สายด่วน ศรชล.ภาค 1