พลเรือตรี ชำนาญ พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ร่วมกับ นาวาเอก อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระยอง นาวาเอก ทวีทรัพย์ เรืองผึ้ง หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น กับ นายสันติภาพ สำราญรัตน์ เจ้าของเรือประมงอนันตศักดิ์ และลูกเรือที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรือพลิกคว่ำและอับปาง

พลเรือตรี ชำนาญ พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ร่วมกับ นาวาเอก อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระยอง นาวาเอก ทวีทรัพย์ เรืองผึ้ง หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น กับ นายสันติภาพ สำราญรัตน์ เจ้าของเรือประมงอนันตศักดิ์ และลูกเรือที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรือพลิกคว่ำและอับปาง

วันที่ 1 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. พลเรือตรี ชำนาญ พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ร่วมกับ นาวาเอก อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระยอง นาวาเอก ทวีทรัพย์ เรืองผึ้ง หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น กับ นายสันติภาพ สำราญรัตน์ เจ้าของเรือประมงอนันตศักดิ์ และลูกเรือที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรือพลิกคว่ำและอับปางลงบริเวณพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ 30 ไมล์จากแหลมปู่เจ้า เมื่อวันที่ 30 ต.ค.64 เวลา 22.00 น. ที่ผ่านมา ทั้งนี้เรืออนันตศักดิ์มีลูกเรือทั้งหมด จำนวน 7 คน รอดชีวิต 3 คน (ลูกเรือชาวไทย 1 คน และชาวพม่า 2 คน) จากการช่วยเหลือของเรือประมงพรสมุทร

  • วันที่ 31 ต.ค.64 ศรชล.ภาค1 ได้ประสาน ทัพเรือภาคที่ 1 จัดเรือ ต.264 จากหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 2 นำเรือเข้าค้นหา และ ช่วยเหลือผู้สูญหาย บริเวณจุดที่เรืออัปปาง ซึ่งมี เรือประมงชื่อ รัตนมณีรุ่ง เฝ้าจุดที่เรืออัปปางอยู่ ( แลต 12 องศา 6.9 ลิปดา เหนือ , ลอง 100 องศา 45.5 ลิปดา ตะวันออก ) นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์เรือประมงในพื้นที่ให้ช่วยกัน ค้นหา และ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยดังกล่าว ปัจจุบัน ยังไม่พบผู้สูญหาย
  • วันที่ 31 ต.ค.64 เวลา 09.00 น. ได้นำผู้รอดชีวิต 3 คนขึ้นที่ท่าเรือเขื่อนปากน้ำระยอง มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างพรกุศล นำรถพร้อมเจ้าหน้าที่คัดกรองตามมาตรการป้องกันติดเชื้อ COVID – 19 จาก สนง.สาธารณสุข จว.ระยอง นำส่งโรงพยาบาลระยอง แพทย์ได้ทำการรักษาอาการปลอดภัยทุกคน ต่อมาเจ้าของเรือ ได้ไปรับตัวลูกเรือจาก รพ.ระยอง กลับที่พัก
    *** ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1 ได้ให้กำลังใจผู้ประกอบการเจ้าของเรือประมง และลูกเรือที่รอดชีวิต และยืนยันว่าจะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถในการค้นหาเรือและช่วยเหลือลูกเรือที่ยังไม่พบ ตลอดจนให้คำแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ ซึ่งทำให้เจ้าของเรือฯ และลูกเรือ พอใจ ผ่อนคลายความกังวล และมีขวัญกำใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น
สายด่วน ศรชล.ภาค 1