ผู้อำนวยการสำนักงาน ฝ่ายอำนวยการ ศรชลงภาค 1 ตรวจความพร้อมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกชุมพร

วันที่ 14 ก.ย.2564 ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกชุมพร (PIPO) พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการสำนักงาน ฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค 1 (ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1) เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกชุมพร (PIPO) พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อขัดข้อง การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา

สายด่วน ศรชล.ภาค 1