ผอ.ศรชล.ภาค 1 /ผบ.ทรภ.1 หารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม/ผอ.ศรชล.จว.สมุทรสงคราม

วันนี้ 31 พ.ค.64 เวลา 09.30 น. พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผอ.ศรชล.ภาค 1 / ผบ.ทรภ.1 พร้อมด้วย พลเรือตรี ปพน หาญไพบูลย์ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1 และคณะฯ เข้าเยี่ยมพบปะและหารือข้อราชการกับนายชรัส บุญณสะ ในฐานะ ผอ.ศรชล.จว.สมุทรสงคราม/ผวจ.สมุทรสงคราม เพื่อบูรณาการในการทำงานและการดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รับฟังปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศาลากลาง จว.สมุทรสงคราม พร้อมกับตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ศรชล.จังหวัดสมุทรสงคราม และ ศคท.จว.สมุทรสงคราม โดยมี รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดสมุทรสงคราม และหัวหน้า ศคท.จังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปให้รับทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา

บูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม #หารือข้อราชการจังหวัดสมุทรสงคราม #ศรชลภาค1

สายด่วน ศรชล.ภาค 1